Objednávka OBJV125/23
Dodávateľ
WAD, s.r.o.
Štepná 15
81105 Bratislava
IČO: 36751073
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Určené ako chemické prostriedky do konzervátorskej dielne na kovy
Názov položky:
Rôzny materiál, 225 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
225,00 EUR
ceny sú vrátane DPH