Objednávka OBJV126/23
Dodávateľ
CLOU SK s. r. o.
Levočská 4
080 01 Prešov
IČO: 52583708
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Určené ako spotrebný materiál do konzervátorskej dielne
Názov položky:
Rôzny materiál, 260 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
260,00 EUR
ceny sú vrátane DPH