Objednávka OBJV129/23
Dodávateľ
Obec Trenčianska Turná
Trenčianska Turná 86
913 21 Trenčianska Turná
IČO: 00312053
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Zabezpečenie hasičského zboru na podujatiach konaných na Trenčianskom hrade
Názov položky:
Rôzne služby, 520 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
520,00 EUR
ceny sú vrátane DPH