Objednávka OBJV134/21
Dodávateľ
Obec Trenčianska Turná
Trenčianska Turná 86
913 21 Trenčianska Turná
IČO: 00312053
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
dozor hasičov
Názov položky:
Rôzne služby, 120 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
120,00 EUR
ceny sú vrátane DPH