Objednávka OBJV143/21
Dodávateľ
PROTES-UNI s.r.o.
Račianska 186
831 53 Bratislava
IČO: 34146466
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
spreje na mazanie
Názov položky:
Ostatný materiál, 67.92 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
67,92 EUR
ceny sú vrátane DPH