Objednávka OBJV146/21
Dodávateľ
Ing. Štefan Jurovčík
Mieru 306/4
027 43 Nižná
IČO: 52295851
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
hliníkové kufríky
Názov položky:
Hliníkový kufrík, 109.8 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
1 098,00 EUR
ceny sú vrátane DPH