Objednávka OBJV148/21
Dodávateľ
Ultra Print Digital, s.r.o.
Pluhová 49
831 03 Bratislava
IČO: 31368646
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
plagáty
Názov položky:
Tlač plagátov, 8.8 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
8,80 EUR
ceny sú vrátane DPH