Objednávka OBJV149/17
Dodávateľ
T-EXPRES Jana Punová
Mateja Bela 13
91108 Trenčín
IČO: 30351405
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Vstupenky, 207 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
207,00 EUR
ceny sú vrátane DPH