Objednávka OBJV149/21
Dodávateľ
Technické služby mesta Nové Mesto n/ Váh.
Klčové 34
91501 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO: 00350656
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
vývoz odpadu
Názov položky:
Odvoz odpadu , 20 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
20,00 EUR
ceny sú vrátane DPH