Objednávka OBJV151/17
Dodávateľ
Ing. Michal Muran M-Geo
Dolné Naštice 31
957 01 Dolné Naštice
IČO: 45477795
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Geodetické zameranie, 240 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
240,00 EUR
ceny sú vrátane DPH