Objednávka OBJV155/21
Dodávateľ
Dobrovoľný hasičský zbor Opatovce
Opatovce 62
91311 Opatovce
IČO: 1774741211
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Dozor hasičov
Názov položky:
Rôzne služby, 120 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
240,00 EUR
ceny sú vrátane DPH