Objednávka OBJV158/23
Dodávateľ
M & M holding Trenčín, s. r. o.
Halalovka 2341/25
911 08 Trenčín
IČO: 46616675
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Reprezentačné odevy pre zamestnancov TM
Názov položky:
Pracovné odevy, 800 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
800,00 EUR
ceny sú vrátane DPH