Objednávka OBJV159/21
Dodávateľ
MIRALI MEDIA, s.r.o.
Horný Val 8/17
010 01 Žilina
IČO: 46762892
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Prenájom billboardov
Názov položky:
Prenájom bilboardovej plochy, 162 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
162,00 EUR
ceny sú vrátane DPH