Objednávka OBJV164/22
Dodávateľ
Rapez s.r.o.
Ozanova 138
018 53 Bolešov
IČO: 48187330
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Prehliadka za účelom zistenia bezpečnosti el. zariadení
Názov položky:
Rôzne služby, 980 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
980,00 EUR
ceny sú vrátane DPH