Objednávka OBJV164/23
Dodávateľ
Lean Commerce s. r. o.
Rosinská 13
010 08 Žilina
IČO: 52594734
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Ometáky na pobočky TM
Názov položky:
Rôzny materiál, 298.18 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
298,18 EUR
ceny sú vrátane DPH