Objednávka OBJV167/17
Dodávateľ
Slovenské národné múzeum
Vajenského nábrežie 2
810 06 Bratislava
IČO: 00164721
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Knihy,časopisy, 5.9 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
5,90 EUR
ceny sú vrátane DPH