Objednávka OBJV169/17
Dodávateľ
Milan Delinčák - BUKOV VOZ
Horelica 108
022 01 Čadca
IČO: 10842098
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Dekoračný materiál na podujatie, 215 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
215,00 EUR
ceny sú vrátane DPH