Objednávka OBJV169/21
Dodávateľ
Trenčiansky Terajšok s.r.o.
Mierové námestie 4
911 01 Trenčín
IČO: 51641216
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
strihačské práce na nahrávkach
Názov položky:
Ostatný materiál, 150 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
150,00 EUR
ceny sú vrátane DPH