Objednávka OBJV170/22
Dodávateľ
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z.
Lazaretská 12
811 08 Bratislava
IČO: 35790253
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Propagácia letných podujatí - brožúra "Leto v kocke"
Názov položky:
Rôzne služby, 144 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
144,00 EUR
ceny sú vrátane DPH