Objednávka OBJV171/22
Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
911 05 Trenčín
IČO: 36314323
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
pokazený zámok -odd.marketingu m.č.320
Názov položky:
Rôzny materiál, 9 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
9,00 EUR
ceny sú vrátane DPH