Objednávka OBJV172/23
Dodávateľ
Showdown Displays Europe s.r.o.
Přestanov 5
40317 Přestanov
IČO: 64574822
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Reklama a propagácia, napĺňanie cieľov projektu TREBUCHET II.
Názov položky:
Rôzny materiál, 255 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
255,00 EUR
ceny sú vrátane DPH