Objednávka OBJV173/17
Dodávateľ
TOVOCHEM, spol. s r.o.
Psotného 12
911 05 Trenčín - Zlatovce
IČO: 31428045
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Hnojivo, 0.564 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
169,20 EUR
ceny sú vrátane DPH