Objednávka OBJV173/23
Dodávateľ
ESAT, s.r.o.
Hlavné námestie 17
060 01 Kežmarok
IČO: 44210531
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Doplnok k osvetľovacej technike na podujatie a naplnenie cieľov projektu TREBUCHET II.
Názov položky:
Rôzny materiál, 214.1 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
214,10 EUR
ceny sú vrátane DPH