Objednávka OBJV175/23
Dodávateľ
REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o.
Rybničná 38/S
831 07 Bratislava
IČO: 31400221
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Napĺňanie cieľov projektu TREBUCHET II.a udržiavanie poriadku v južnom opevnení počas podujatí
Názov položky:
Rôzny materiál, 228 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
228,00 EUR
ceny sú vrátane DPH