Objednávka OBJV176/22
Dodávateľ
Ticket Service, s.r.o.
Karadžičova 8
820 15 Bratislava
IČO: 52005551
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
zabezpečenie stravovania zamestnancov za mesiac júl 2022
Názov položky:
Stravné lístky , 5 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
4 400,00 EUR
ceny sú vrátane DPH