Objednávka OBJV178/23
Dodávateľ
Unicarback Slovakia s.r.o.
Fraňa Mráza 624
010 01 Žilina
IČO: 53027175
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
uzatvorená zmluva na 4 roky - kosenie trávnatých plôch
Názov položky:
Rôzne služby, 3136.52 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
3 136,52 EUR
ceny sú vrátane DPH