Objednávka OBJV182/22
Dodávateľ
Emergency Support, o.z.
Pod Juhom 7666
911 01 Trenčín
IČO: 51143305
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Zabezpečenie zdravotnej služby počas podujatia "Morava krásna zem"
Názov položky:
Rôzne služby, 156 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
156,00 EUR
ceny sú vrátane DPH