Objednávka OBJV194/23
Dodávateľ
Mgr. Art. Barbora Němečková, ArtD.
Kominárska 6
831 04 Bratislava 3
IČO: 001900
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Vypracovanie reštaurátorských zámerov
Názov položky:
Vypracovanie reštaurátorského zámeru, 150 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
150,00 EUR
ceny sú vrátane DPH