Objednávka OBJV197/22
Dodávateľ
Asaprint Trade, s.r.o.
Električná 346/37
911 01 Trenčín
IČO: 47489316
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Otváracie hodiny - Trenčianske múzeum
Názov položky:
Rôzne služby, 50 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
50,00 EUR
ceny sú vrátane DPH