Objednávka OBJV199/17
Dodávateľ
OBEC BECKOV
Beckov 180
916 38 BECKOV
IČO: 00311413
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Vývoz fekálii, 70 SKK
Celková hodnota objednaného plnenia:
70,00 SKK
ceny sú vrátane DPH