Objednávka OBJV199/23
Dodávateľ
Technické múzeum v Brne
Purkyňova 105
612 00 Brno
IČO: 00101435
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Konferencia konzervátorov, reštaurátorov 2023
Názov položky:
Rôzne služby, 230 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
230,00 EUR
ceny sú vrátane DPH