Objednávka OBJV200/23
Dodávateľ
Archeologický ústav SAV, v.v.i.
Akademická 2
94921 Nitra
IČO: 166723
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Literatúra na študijné účely
Názov položky:
Časopisy, 36 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
36,00 EUR
ceny sú vrátane DPH