Objednávka OBJV203/21
Dodávateľ
GASTEST-KONŠTRUKTA s.r.o.
Drevný trh 3
040 01 Košice
IČO: 51110466
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
vykonanie odbornej prehliadky plynových zariadení
Názov položky:
Odborná prehliadka, 707.5 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
707,50 EUR
ceny sú vrátane DPH