Objednávka OBJV207/17
Dodávateľ
DMC, s.r.o.
Riečna 2541/3
942 01 Šurany, časť Nitriansky Hrádok
IČO: 36777455
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Propagačný materiál , 1228.77 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
1 228,77 EUR
ceny sú vrátane DPH