Objednávka OBJV208/17
Dodávateľ
SLOVAK AKADEMIC PRESS, spol. s r.o.
Bazová 2
821 08 Bratislava 2
IČO: 35910909
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Knihy,časopisy, 24 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
24,00 EUR
ceny sú vrátane DPH