Objednávka OBJV211/21
Dodávateľ
Pro-Tech Shop, s.r.o.
Jesenského 2328/60
960 01 Zvolen
IČO: 52566269
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
náradie na konzervovanie dielne
Názov položky:
Náradie, 50.6 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
50,60 EUR
ceny sú vrátane DPH