Objednávka OBJV212/21
Dodávateľ
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s., v skratke HBP, a.s.
Matice Slovenskej 10
971 01 Prievidza
IČO: 36005622
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
kurzy vo výškach
Názov položky:
Kurz, 386.4 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
386,40 EUR
ceny sú vrátane DPH