Objednávka OBJV213/21
Dodávateľ
Slovenská národná knižnica
Nám.J.C.Hronského 1
03601 Martin
IČO: 36138517
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
odborná literatúra
Názov položky:
Knihy,časopisy, 310 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
310,00 EUR
ceny sú vrátane DPH