Objednávka OBJV214/22
Dodávateľ
RENGL Slovensko, s.r.o.
Medený Hámor 15
974 01 Banská Bystrica
IČO: 35877979
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
propagácia výstavy Nevesta minulosti
Názov položky:
Rôzne služby, 22 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
22,00 EUR
ceny sú vrátane DPH