Objednávka OBJV217/21
Dodávateľ
Hoferm - Richard Luhový
Vajanského 221/97
020 01 Púchov
IČO: 46616055
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
oprava obehového čerpadla
Názov položky:
Opravy , 70 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
70,00 EUR
ceny sú vrátane DPH