Objednávka OBJV218/21
Dodávateľ
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s., v skratke HBP, a.s.
Matice Slovenskej 10
971 01 Prievidza
IČO: 36005622
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
kontrola lezeckého vybavenia
Názov položky:
Rôzne služby, 400 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
400,00 EUR
ceny sú vrátane DPH