Objednávka OBJV219/21
Dodávateľ
Daffi Group s.r.o.
ul. Rabčícka 409
029 44 Rabča
IČO: 50447491
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
rebrík
Názov položky:
Rebríky, 371.46 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
371,46 EUR
ceny sú vrátane DPH