Objednávka OBJV219/23
Dodávateľ
AGRO Store s.r.o.
Skliarovo 367
962 12 Detva
IČO: 50294202
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Ťažný kĺb
Názov položky:
Údržbársky materiál, 24.5 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
24,50 EUR
ceny sú vrátane DPH