Objednávka OBJV222/17
Dodávateľ
REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o.
Rybničná 38/S
831 07 Bratislava
IČO: 31400221
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Posypová drť, 196.57 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
196,57 EUR
ceny sú vrátane DPH