Objednávka OBJV224/23
Dodávateľ
Research&Restore s.r.o.
Jugoslávská 132
613 00 Brno 13
IČO: 28320824
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Konferencia "Reštaurovanie a konzervovanie umeleckých predmetov"- p.Kosáková, p. Maňák
Názov položky:
Rôzne služby, 120 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
120,00 EUR
ceny sú vrátane DPH