Objednávka OBJV225/23
Dodávateľ
ROLF-X, s.r.o.
Bazovského 2747/12
911 08 Trenčín
IČO: 36842320
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Pomôcky na podujatie "Tradície nás spájajú"
Názov položky:
Rôzny materiál, 240 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
240,00 EUR
ceny sú vrátane DPH