Objednávka OBJV229/23
Dodávateľ
AlternaTiff, s.r.o.
Mierové Nám. 20/20
911 01 Trenčín
IČO: 45925127
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Prezentácia pivovarníckeho remesla a odborná prednáška na podujatie "Tradície nás spájajú" k projektu TREBUCHET II
Názov položky:
Rôzne služby, 300 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
300,00 EUR
ceny sú vrátane DPH