Objednávka OBJV230/17
Dodávateľ
Mestské kultúrne stredisko
Hviezdoslavova 4
91501 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO: 00350702
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Knihy,časopisy, 12 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
12,00 EUR
ceny sú vrátane DPH