Objednávka OBJV230/23
Dodávateľ
Simea Piešťany, s.r.o.
Mlynská 5026/26
921 01 Piešťany
IČO: 36254371
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Prezentácia pivovarníckeho remesla a odborná prednáška "Tradície nás spájajú"
TREBUCHET II
Názov položky:
Rôzne služby, 300 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
300,00 EUR
ceny sú vrátane DPH