Objednávka OBJV231/21
Dodávateľ
Sigmia OaSS s.r.o.
Moyzesova 69/2
019 01 Ilava
IČO: 31582877
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
obehové čerpadlo
Názov položky:
Opravy , 235 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
235,00 EUR
ceny sú vrátane DPH